Napredak1869


Go to content

Main menu:


Контакти

МТ алтернатива

Симеон Христов
GSM:
0887 112 854
0878 945 233

Симеон Михайлов Христов – ГЛАВЕН ХУДОЖЕСТВЕН РЪКОВОДИТЕЛ
на Младежки Театър „Алтернатива” при НЧ „Напредък 1869”
гр. Г. Оряховица

През 1985 г. завършва ВТУ –Пловдив, специалност Ръководител на театрален колектив. Живее и работи в гр. Г. Оряховица. Семеен с две деца.
В периода 2001 до 2008 г е успешно завършил множество обучения, които в последствие детайлно прилага в работата си. По-важни от които са : Мотивация за участие в НПО;Решаване на местни проблеми; Ефективно действащ УС.Водене на преговори; Знания за ЕС; Мониторинг и оценка; Мобилизиране на местни ресурси; Умения за решаване на конфликти; Обучение по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Работа в мрежа; Програма Сократ и нейните подразделения писане на проекти по Коменски и Леонардо да Винчи; Модел на театъра, като средство за демократично гражданство; “Гражданското общество в услуга на общините”
Обучение “Привличане на финансии”; Обучение “Писане на проекти по програма Фар”
Обучение” Метода на Гали за преодоляване на насилието”; Обучение на Аркадия „За работа по структурните фондове; Работа по създаване на форум театър – метод за решаване на проблеми в различни структури и колективи; Мястото на читалищата в съвременното общество; Доброволците в читалищата-стимулиране; Промени и предложения по Закона за читалищата.

Активно се занимава с обществена дейност като Председател на синдиката на Читалищните дейци и Секретар на Общински читалищен съюз.

1.Наименование на организацията
Младежки театър “АЛТЕРНАТИВА” – Г.Оряховица към Читалище „Напредък-1869”-Горна Оряховица

2.Кратко резюме на един от най-успешните младежки проекти които сте реализирали до сега
Посочваме последният реализиран от нас проект, който тече и в момента.
Проект към ДАМС – програма „Младеж” „Младежка театрална магия”

Театъра като средство за изказване на проблемите на младите хора. Наколко младежки театрални групи от София, Свищов, Хасково и Унгария дискутират и показват своя опит в областта на експериментален нетрадиционен метод за работа в областта на театъра и влиянието му в обществото. Демонстрират своите постижения, участват в театрален маратон, като същевременно увличат и други младежки театрални групи от. По този начин обменяме опит в младежкото театрално изкуство, младежките проблеми и възможности за тяхното решение. Търсим мястото на младежките театри в общия европейски дом. Чрез театрални работилници, дискусии и обща работа участниците се опознават, изказват свободно своето мнение, но и да зачитат чуждото. Това е своево рода началото на един мини фестивал на младежкото театрално творчество в полза на обществото и се надяваме да стане традиция, като увлечем и представители на бизнеса за да може да се поканят повече български и европейски групи.

3.”Какво Ви мотивира да работите в областта на младежкото развитие”
Мисълта за бъдещето и преодоляване на пороците в обществото чрез изкуството, което е напълно възможно но за съжаление не се прилага.
1.През последните години театърът работи чрез различните си жанрове за решаване на наболели младежки и обществени проблеми.
2. „Женско царство” от Стеле Костов . „Коледна клоунада”, „Златната Ябълка” – ултравиолет народна приказка, „Страх”- разработен по метода на Гали (театър на чувствата) и „Забавления къде?” – Форум социален театър.
3. Решенията се вземат колективно, но относно постановките решаващ глас има режисьора.™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu