Napredak1869


Go to content

Main menu:


Екип

ХОР "Славянско единство"

Главен художествен ръководител и диригент -Маестро Донка Копринкова

Донка Копринкова се дипломира в Държавна Музикална Академия “Панчо Владигеров” през 1965 година. Учи дирижиране при професор Димитър Русков и специализира при професор Васил Арнаудов, който я формира като диригент.От повече от 40 години Маестро Донка Копринкова е главен художествен ръководител и диригент на хор “Славянско единство”. Успехите на хора на национални и европейски сцени са свидетелство за таланта, трудолюбието и големия й творчески потенциал, които превръщат името й в един от символите на българското хорово изкуство. Донка Копринкова е член на Управителния съвет на Българския хоров съюз.Хормайстор – Снежина Врангова-Петкова

Снежина Врангова-Петкова се дипломира с пиано при проф. Йовчо Крушев във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2002 година. През 2005 година защитава магистърска степен в НМА „Панчо Владигеров” по специалността „музикален анализ” на ТКДФ с научен ръководител проф. д.и. Томи Кърклисийски и спечелва аспирантски конкурс по тази дисциплина. От 2002 година е асистент по „музикален анализ” и пиано в специалността „Педагогика на обучението по музика” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. От 10 години Снежина Врангова е хормайстор и корепетитор на хор „Славянско единство

Корепетитор - Антон Благоев

Антон Благоев е пианист, автор на хорови и клавирни аранжименти. През 2003 година завършва специалността „Музикална педагогика” във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Негов преподавател по пиано е проф. Лилия Наумова. От 2004 година е корепетитор на хор „Славянско единство”. За периода 2005 – 2008 година Антон Благоев пише 17 (седемнадесет) аранжименти за хор, клавирни съпроводи и хорови партитури със съпровод, предназначени за нуждите на състава.


™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu