Napredak1869


Go to content

Main menu:


Литературна Група "Асен Разцветников”

Творческо- литературна група "Асен Разцветников”


Създадена е през 1954 г. в гр. Горна Оряховица от три дами, обичащи литературата, творци в областта на поезията и художествената проза. Те са:
Яна Попкиркова – учител по литература в ПТГ „Васил Левски” гр. Г. Оряховица ,
Стефка Градинарова – кореспондент на вестник „Борба”
Недялка Рибарева – учител по обществено хранене в Професионална гимназия по туризъм и ресторантьорство гр. Велико Търново.
Сформираната група е под ръководството на Народно Читалище „Напредък 1869” гр. Г. Оряховица.
В литературен кръжок с име „Максим Горки” членуват 20 творци. С учредяването на клуба на дейците на културата, кръжокът минава под негова егида. От 1990 г. след разтурянето на ККД, кръжокът „М. Горки” отново минава към НЧ „Напредък 1869” , но през 2000 г. той се преименува на творческа литературна група „ Асен Разцветников” по решение на членовете му.
По настоящем в групата членуват 17 човека.
Ръководи се от :
председател Димитър Панайотов,
главен художествен ръководител – Антон Рашков и
секретар-касиер – Стефка Токмакчиева.
От създаването си групата е издала 16 сборника със свои творби. Много от членовете на групата имат издадени самостоятелни книги. В творческо-литературната група са творили : Стоян Георгиев – Пирата, Йордан Карастоянов, Матей Шопкин, Илия Михайлов и др.
Всяка година членове на групата участват в национални конкурси за поезия в градовете Бяла, Кула, Мелник, Дряново, Г. Оряховица и др. градове от страната.
Много от членовете на групата имат награди и отличия за поезия и художествена проза /есе, къс разказ и очерк / : Антон Рашков, Димитър Панайотов, Любен Илиев, Дора Ефтимова, Зорка Димитрова и др.
Редовно участие в тържествата, организирани и провеждани от НЧ„Напредък 1869” гр. Г. Оряховица, осъществени срещи с обучаващите се в детски и учебни заведения и работници от трудови колективи.
През 2008 година в националния конкурс „Бяла-2008” бяха отличени с трета награда - д-р Дочка Василева с творбата й „Хоро”и „Простете Баронесата” и 16 годишната Златомира Кулчева за творбата й „Бяла”. Специален приз за Дора Ефтимова и творбата й „Вяра, надежда, любов”.
Проведоена бе среща с група „Юнеско” с ръководител Емилия Косева – преподавател по български език и литература в ПГЕЕ „М.В. Ломоносов”. Срещата протече в две части: Запознаване с теория на стихотворството и авторски рецитал. Срещата бе ползотворна: учениците получиха юбилейни сборници от групата и литературно-публицистични изследвания на творчеството на Йордан Йовков и Димчо Дебелянов от д-р по филология Николинка Енчева.
На всеки пет години Творческо- литературна група "Асен Разцветников” празнува юбилеи. През 2009 г чества 55-годишнинаната си.

BackPlayNext

™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu