Napredak1869


Go to content

Main menu:


Отстрани и отвътре

ХОР "Славянско единство"

Школуваното хорово пеене - органична част от българската музикална култура - дава възможност за контакт с песенните шедьоври на световния и национален музикален фонд, познанието за които е показател за общото културно ниво на всяка нация.Съществуването в град Горна Оряховица на активно концертиращ хоров състав - хор “Славянско единство” – не е просто „културен архив” или „остаряла традиция”. То е една непосредствена възможност пред всеки, който би желал:

  • да обогати музикалната си и обща култура, независимо от възрастта си.
  • да се срещне с хора от различни поколения, с различни професии и интереси, които са обединени от любовта си към музиката и желанието да я претворяват и преживяват.
  • да види в правенето на музика и съпътстващите я емоции всичко това, което не вижда и не усеща в ежедневния си прагматичен и прозаичен ритъм.
  • да позволи да бъде научен как да постигне изписаното в горните точки и не се притеснява, че това е смешно, непопулярно или закъсняло..

Репертоарът на хора е истински букет от стилове, жанрове и епохи. Практически той е насочен към много разнородна аудитория и поради това изборът му зависи от вида на комуникацията с публиката – дали в камерна зала, концертна зала или църква, програмата винаaги се съобразява с изискванията на публиката и повода, при това без професионален компромис от страна на екипа, който я подготвя.Школуваното хорово пеене (Choral music) дава достъп до вид музика, която сме свикнали да наричаме «висока музика», която звучи в най-реномираните концертни зали по света и която за голяма част от обществеността остава “другата музика”. В действителност именно непознаването й и липсата на системно общо музикално ограмотяване и възпитание в тази насока, води до парадокса да се отрича музиката, която е един от атестатите за културното ниво на личността. Освен представящите различни музикално-исторически епохи кантатно-ораториални, полифонични, съвременни творби, репертоарът на хор «Славянско единство» включва и популярна музика, свързана с различни традиции – коледни песни, канцонети, оперни хорове, спиричуъли, възрожденски песни, източноправославна и фолклорна музика.Хор «Славянско единство» запълва една културна ниша в града ни, чиято липса е осезателна от години и функционирането на която би позволило на докосналите се до изкуството да надмогнат регионалното си самосъзнание и да се усетят като част от общо-европейското културно семейство. И да не забравят, че логото и смисълът на съществуване на всеки хор: «единни в многообразието» са смисъл и девиз и на Обединена Европа.Свидетелство за безграничността и универсалността на музикалния език и експресивната сила на пеещите гласове са безусловният прием и европейският резонанс от изпълненията на състава.


Sub-Menu:


™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu