Napredak1869


Go to content

Main menu:


ПРОЕКТИ

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА


Спечелен и реализиращ се проект
АДАПТИРАНЕ НА АРХИТЕКТУРНАТА СРЕДА НА ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК 1869” ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА ДОСТЪП НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ към Агенцията за хората с увреждания за 47 668,16 лв. с продължителност - 6 месеца;
Дейностите, които се извършиха през 6 месечния срок на договора бяха:
Осигуряване на външен достъп до читалището за лица с увреждания;
Приспособяване на вътрешната среда на читалището за самостоятелно посещаване от и пребиваване в него на лица с увреждания;
Изграждане на лифтова платформа за ползване от лица с увреждания;

През 2009 г., вече по традиция, реализирахме
проект към Министерството на културата по направление допълваща субсидия за читалище на стойност 7 000 лв. за художествено -творческа дейност на читалищните състави;

Спечелен и реализиран проект:
Разкриване на работно място за лице с трайно увреждане в НЧ „Напредък 1869” Горна Оряховица към Агенцията за хората с увреждания на стойност 7669 лв. с продължителност - 6 месеца; Създаденото работно място бе в обновена и адаптирана стая, обзаведена и оборудвана с необходимата компютърна техника и софтуер и периферни устройства - цветен лазерен принтер, мултифункционално устройство. Назначено е лице, което ще работи 3 години като технически сътрудник.

Бенефициентът - МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „АЛТЕРНАТИВА” с главен художествен ръководител СИМЕОН ХРИСТОВ продължава да реализира проекти по програма ,,Младеж” и „Младежта в действие",Световната банка и Европейската младежка фондация - Страсбург.

Реализиран проект в помощ на Общинска администрация гр. Г. Оряховица по програма Регионална заетост 2009 г.
”Ангажираност в културно образователните дейности в община Горна Оряховица” на стойност - 38 500 лв. с продължителност - 9 месеца. По този проект бяха наети 5 лица от Бюрото по труда Г. Оряховица, който работиха в помощ на художествените ръководители и Общинска библиотека. С назначените трима помощник худ. ръководители се осъществи и още една инициатива на екипа на читалището, а именно през летния период организирахме лятна занималня, която за учебната година се преструктурира в подготвителна занималня за ученици от І до ІV клас.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ


ПРОЕКТ „ЖИВОТЪТ Е СЦЕНА, НО ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА НЕГО” с № BG/A2/153/2008/R2, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” към Министерски съвет, София. Проектът е одобрен и стартира от 1 септември 2008 г. Срокът е две години.Бенефициент е МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „АЛТЕРНАТИВА” с главен художествен ръководител СИМЕОН ХРИСТОВ при НЧ „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица.Общата стойност на проекта е 12 730 лв.

.''Опознай приятеля"-проект към ДАМС Програма „Младеж" - Дейност 1 - младежки обмен между младежи от Италия - гр. Неапол и МТ" Алтернатива.
Целта е разширяване знанията на младите хора за европейския съюз и специфичните особености на държавите в него.
Стойност. 12 000 лв.
Проведен - юни 2002 година
Участвали общо 30 младежи.

„С толерантност към другия"-проект към ДАМС Програма „Младеж" - Дейност 1
пътуване на група - младежки обмен между младежи от Швеция - гр. Сундсвалд и
МТ"Алтернатива.
Целта е разширяване знанията на младите хора за европейския съюз и специфичните
особености на държавите в него. Подписване на договореност между двата театрални
състава.
Стойност: 6 169 лв.
Проведен от 04.06.2003 г. до 16.06.2003 г.
Участвали общо 15 младежи

Проект към ДАМС Програма „Младеж" - Дейност I
Многостранен проект в Толедо- младежки обмен между младежи от Италия , Полша, България -МТ „Алтернатива”, Словакия и Испания.
Целта с обмяна на знанията му младите хора от европейския съюз свързани с театралната дейност и специфичните особености на държавите в него.
Стойност. проекта е финансиран от Испанската група.
Проведен. 30. 06 2003 г.-10.07.2003 год.
Участвали общо 60 младежи.

"Не падай духом"-проект към ДАМС Програма „Младеж"' -Участници: МТ"Алтернатива и децата от СУПЗ „Елена Грънчарова” гр. Горна Оряховица
Целта е разширяване знанията на младите хора за европейския съюз и специфичните
особености на държавите в него.
Стойност.4 492 лв.
Проведен : 26.05.2003 година
Участвали общо 30 младежи

"Животът е сцена, но готови ли сме за него "-проект към ДАМС Програма „Младеж" -Дейност 2 акредитация на читалище ,. Напредък -1869" гр. Горна Оряховица за приемане на доброволци за З години.
Период: 2003 г. -2006 г.

"Животът е сцена, но готови ли сме за него"- проект към ДАМС Програма „Младеж" Дейност 2 приемане на доброволка от Белгия - Уенди Добелс.
Продължителност 2003 г.-2004 г. за 9 месеца.
Стойност : 6 349 лв.

Многостранен проект реализиран в Чехия , участници - 5 човека от МТ"Алтернатива ,. партньори в проекта „В търсене на идентичност", съвместно с групи от Румъния. Шотландия,
Продължителност Април 2004 г.

Многостранен проект в Полша, Варшава, участници - 5 човека от МТ"Алтернатива”, партньори в проекта „Скок в европейския съюз" с групи от Гърция и Литва
Продължителност Май 2004 г.

Многостранен проект в Испания, Мурсия, участници - 4 човека от МТ"Алтернатива „ партньори в проекта съвместно с групи от Италия, Естония и Словакия.

"Мост на приятелството"-проект към ДАМС Програма „Младеж" - Дейност 1
тристранен проект в България. МТ"Алтернатива" приема и обменя полезни практики с групи от Швеция и Германия.
Целта е разширяване знанията на младите хора за европейския съюз и специфичните
особености на държавите в него. Подписване па договореност между трите театрални
състава.Стойност 11 2600 лв. Проведен 02.04.2004г. 12.04.2004 година. Участвали общо 40 младежи.

"'Животът е сцена, но готови ли сме за него"-проект към ДАМС Програма „Младеж" - Дейност 2 приемане на доброволка от Хановър - Хендрика Хайдеман. Продължителност: 2004-2005 год. за 9 месеца. Стойност 6 349 лв.

."Животът е сцена, но готови ли сме за него"-проект към ДАМС Програма „Младеж" - Дейност 2 приемане на доброволка от Лайпциг - Ирене Ненов. Продължителност: 2005-2006 г. за 9 месеца. Стойност 6 349 лв.

"Младежка театрална магия"- Програма „Младеж" Дейност 1 двустранен младежки
обмен на театралната формация от Унгария, град Дебрецен с представители на
театрални групи от България - Хасково. София, Свищов и Горна Оряховица
Целта с разширяване знанията на младите хора за европейския съюз и специфичните
особености на държавите в него.Стойност - 12100 лв. Проведен 24.04.2006 г. Участвали общо 30 младежи.

"Животът е сцена, но готови ли сме за него”-проект към ДАМС, програма „Младеж" -Дейност 2 акредитация на читалище „Напредък -1869" гр. Г. Оряховица за приемане на доброволци за З години 2006-2009 г.

"Животът с сцена, но готови ли сме за него"-проект към ДАМС Програма ..Младеж" - Дейност 2 приемане на доброволка от Литва- Александър Дейв. Продължителност : 2006-2007 година за 9 месеца. Стойност 6 349 лв.

"Да се справим с проблемите чрез изкуството" Програма „Младеж" дейност 1
гостуване на младежката театрална група в Берлин. Проведен - 05.08.2006 г..

"Яхни вятъра на промяната" Програма „Младеж" дейност - гостуване на
младежката театрална група в Малта. Продължителност - април 2007 г.

"Животът е сцена, но готови ли сме за него"
-проект към ДАМС Програма
„Младеж" - Дейност 2 - приемане на доброволка от Унгария - Агнес Бекеси
Продължителност - 2007-2008 за 9 месеца
Стойност 5100 лв.

"Театърът сбъднати мечти" - Национална агенция „Европейски младежки програми
и инициативи" - многостранен проект на МТ"Алтернатива" с театрални групи от
Испания, Швеция. Литва.
Цели: Разпространяване знания за характерните особености на всяка държава в ЕС чрез
изкуството и възможност заедно да се направи един общ спекъл за решаване на
глобалните проблеми на хилядолетието.
Продължителност : 28.12.2007 г.-08.01.2008 г.
Стойност 48 877лв.

Гостуване на театралната група с 11 човека в Чехия
Продължителност април 2008 година по многостранен проект в партньорство с групи от Италия, Словакия, Литва.
™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu