Napredak1869


Go to content

Main menu:


Биография

МТ алтернатива

Младежки театър „Алтернатива” – с художествен ръководител Симеон Христов е обединение на любителите на театралното изкуство и радетели на културата.Дейността му е свързана с осмисляне на свободното време на хората в Горна Оряховица чрез различните театрални формации. В дейността си използва различни театрални приоми – от класически театър през утравиолет и театър на сенките, детски спектакли и интермедии, до уличния театър и ходене с кокили. Работи и по наскоро навлезлият метод в България, при който публиката взема участие в представленията, така нареченият Форум театър.
От 2006 година след съвместен тренинг в Австрия групата работи по методи на Галли / театър на чувствата/ за решаване на наболели социални проблеми. Това е вариант за включване на външни за групата хора и психологическа релаксация. Младежката група е най- напористото звено, защото развива младежка инициатива, и подпомага младите хора в града и общината. От 2000 до 2006 година МТ „Алтернатива” работи активно с Програма „Младеж”, а от 2007 започна работа с новата програма „Младежта в действие”. Състава работи по проекти и към Световната банка и Европейската младежка фондация – Страсбург. След направените многобройни обмени, театърът натрупа положителен опит в своята работа, като започна активно да подпомага сродните си партньори, не само в областта на на театралната дейност , но и в умение в осъществяване на младежки контакти.
Към театъра през различните години активно работят и доброволци от европейската общност от Белгия и Германия – гр. Хановер и гр. Лайпциг, от Литва и др.
Активно сътрудничество с дом „Асен Златаров” – София , СУПЦ „Елена Грънчарова” – Г. Оряховица, център „Отворени врати” – Велико Търново и сдружение „Приятели” съответства на една от целите на младите хора – да подпомагат младежи в неравностойно положение, и чрез изкуството да ги социализира в обществото.
За израстването на групата в сферата на гражданското образование и дейност, активна помощ оказва фондация „Бизнес и образование” – София, Обединението на неправителствените организации от Горна Оряховица, преподаватели от Софийския университет, писателите Стефан Цанев, Васил Станилов и др.
Благодарение на реализираните проекти, театърът гостролира в Швеция, Испания, Германия, Полша, Малта, Чехия, Турция и др. В момента се поддържат контакти с театрални групи от Италия, Испания, Швеция, Унгария, Белгия, Гърция, Португалия, Словения, Германия, Турция, Полша, Чехия, Русия, Литва, Украйна и много други в над 25 страни.
Работата по международни програми разширява възможностите за международни контакти и знания за Европейската общност. По този начин се осъществяват основните цели на формированието – да изгради мост между любителската и професионалната сфера на изява на личността , чрез осмисляне свободното време и да допринася с информация, чрез комуникация, свободен обмен на идеи и знания, с действия и пример за по-добро разбиране на начина на живот за „другия”.


™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu