Napredak1869


Go to content

Main menu:


Биография

ФА "Сидер Войвода"


През 1953 година група ентусиазирани младежи-самодейци, служители към бившия околийски народен съвет , под ръководството на Иван Белчев , подпомогнати от ръководството на съвета , обладани от много жар и любов към народните песни и танци положиха основите на малък самодеен колектив за народни песни и танци.
Зареждат се дни на неуморна творческа работа, дни на постоянно търсене пътя за развитие на тази нова форма на народното песенно и танцово изкуство.Единствения пример за подражание беше наскоро създадения Държавен ансамбъл за песни и танци с главен художествен ръководител Филип Кутев.
Годините от 1954 до 1956 са етап на възмъжаване , когато с попълнени състави, с по-голям опит и по-зряло художествено виждане и разбиране ансабълът изнася над осемдесет концерта във Велико Търново, Габрово, Дряново, Павликени.В края на 1955 година за първи път излиза извън пределите на окръга с концерти в Русе и Пловдив.Тези прояви привличат вниманието на народния артист Филип Кутев .Преценил потенциалните възможности на ансабъла , той проявява не само интерес , а оказва и конкретна методическа помощ.
От 1963 година ансамбълът носи името на прославения български революционер Сидер Грънчаров, роден в Горна Оряховица, дал живота си в борбата за освобождението на България от османско иго.
Придобил солидна художествена подготовка като състав вече на Народно читалище “Напредък”, ансабълът навлиза в зрелия си период- период на възход и значителни артистични изяви.Трудно е да се проследи цялостно огромната дейност на ансабъла през последните 55 години.Тя се изразява в концерти у нас и в чужбина , участия в конкурси, фестивали, в обществени празници, юбилеи , чествувания.Навсякъде той е посрещан с интерес и радост и оставя трайни впечатления на желан и обичан състав. Забележително е участието на ансабъла във Втория, Третия, Четвъртия , Петия, Шестия и Седмия републикански фестивал на художествената самодейност , на които завоюва най-високи награди, израз на утвърждаването му като един от най-добрите състави в страната ни.
Вълнуващ момент в живота на ансамбъла е двукратното му участие във фестивала”Варненско лято”заставайки сред най-изтъкнатите художествени състави.
През 1970 година ансабълът посещава фестивала в град Агридженто на остров Сицилия , Италия.От там колектива се завръща с купата на президента на острова и купата на град Шиака.
При турнето в Тунис през 1973 година за участие в Международния фестивал в град Картаген ансабълът е удостоен със златен медал.
През 1976 година учасвува в Балканския фестивал в Охрид . Самодейците от “Сидер войвода” са направили записи в Българската телевизия и в телевизиите на Полша, Унгария,Дания ,Югославия и др.
През 1999 год. ФА”Сидер войвода” участва на международния конкурс в гр.Кантонигрос – Испания от където завоюва призова награда.
По късно през 2002 г. печели голямата награда за най -добър състав на друг конкурс в гр.Истанбул.
И на всякъде се увеличават приятелите на нашата народна песен, на нашите танци, на българския фолклор.
Успехите на ансамбъла до голяма степен се дължат на самобитния облик на неговата творческа дейност.Колективът има ясна цел и очертан път на нашенското, местното, мизийското в танца, музиката и костюма.
Вещото познаване на българския фолклор и умението той да се интерпретира и усъвършенства художествено довеждат до оригиналното пресъздаване на прекрасните танци ”Еленска ръченица”, “Русалци”, “Буйник”, “Варненски танц”, Крайдунавски танц”,”Трифон – зарезан”и др. , оркестровите и хоровите разработки “Хайдушка сюита”, “Момина раздяла”, “Вила се е лоза”, “Тъкми се , либе”и десетки други.
За художествено творческото израстване на ансамбъла свой дял имат композитори хореографи и диригенти като:
Филип Кутев,Маргарита Дикова, Кирил Стефанов, Кирил Харалампиев, Кирил Дженев,Георги Бояджиев, Методи Кутев, Христо Тодоров, Борис Вълков, Димитър Димитров, Димитър Динев, Николай Пефев, Иван Вълев, Николай Кауфман, Георги Хинов,Милчо Василев и др.
За тази огромна творческа дейност, за големите художествени успехи постижения и отличия , завоювани постоянно на многобройните прегледи и фестивали, най-голям дял се пада на неговото художествено ръководство в лицето на всички художествени ръководители :

ИВАН БЕЛЧЕВ
КИРИЛ АЛЕКСИЕВ
НИКОЛАЙ ОБРЕШКОВ
ЙОСИФ ЙОВЧЕВ
ГАНЧО МИХОВ
ЙОРДАН ДРЕМОВ
НИКОЛАЙ СЪБЕВ
ДИМИТЪР ЛИПОВСКИ
ИВАН ИВАНОВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
ПЕТКО АНГЕЛОВ
ПЕНКА БЪРДАРОВА
МИХАИЛ ПАРАШКЕВОВ
ИЛИЯН МАРИНОВ
МАГДАЛЕНА ДЖУРОВА
ВАЛЕНТИН ХАЛВАДЖИЕВ
СТЕФЧО АЛИПИЕВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ

За високи художествени постижения в самодейното изкуство ансамбъл “Сидер войвода”е обявен за “Представителен”.През 1973 година е награден с орден “Кирил и Методий” – II степен.
С голям успех е съпътствувано участието на ансамбъла в националналните конкурси за камерни танци провеждани в гр. Горна Оряховица на които получава високи отличия.
Към големия художествен актив на ансамбъла трябва да се прибавят успешните участия в Окръжния събор на народното творчество и бит Велико Търново, в Международния фолклорни фестивали в Бургас, Велико Търново, в Добруджанските и Търговишките фолклорни дни, в “Празника на розата “ в Казънлък . За петдесет и пет години ансабъл “Сидер войвода”е имал много турнета в чужбина и участия в международни фестивали в СССР, Югославия , Полша, Холандия, Дания, Швеция, Турция, Италия, Испания, Португалия и др.
От деня на своето създаване до днес ансамбълът провежда широка концертна дейност. По села и градове, по събори и фестивали, в България и извън нея. Ансабълът е изнесъл над 3500 концерта пред по-вече от 3500000 зрители.
Носител е на 21 златни медала от национални фестивали и конкурси.
Посетил е над 20 страни в Европа, Азия и Африка.
Петдесет години по пътя на усъвършествуването, по пътя на голямото изкуство.


™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu