Napredak1869


Go to content

Main menu:


КОНТАКТИ

ЧИТАЛИЩЕ “НАПРЕДЪК-1869”
гр.Горна Оряховица 5100
ул.”Цар Освободител”№ 1
тел/ факс. 359/618 6 43 86

e-mail : napredak_1869@abv.bg
chitalishte@Napredak1869.com


Председател: Атанас Петров
GSM :
088254508 ; 0878254508


Атанас Йорданов Петров е завършил през 1987 година Институт за младежта в гр. Москва Висше образование; специалност „История”. През 2000 г. завършва в СУ „ Св. Климент Охридски” гр. София и придобива Професионална квалификация „Международно търговско и Европейско право”. През 2001 г.се дипломира като финансист Стопанска Академия ”Д. Ценов” гр. Свищов – специалност „Организация и управление на бизнеса”.
Вече повече от 10 година г-н Атанас Петров е председател на
Народно Читалище „Напредък 1869” гр. Горна Оряховица.
Успехите на Читалищните формации – „Хор Славянско единство”, Фолклорен Ансамбъл „Сидер Войвода”, „Школа по изкуствата” , ДЮФА „Гусларче”, Младежки театър „Алтернатива” и др. на националните и световни сцени са свидетелство за таланта, трудолюбието и големия му творчески потенциал, с които той ръководи и мениджира широкообхватните и разнородни културни дейности на Читалището.

Общински съветник и член на Комисията за образование и култура към Община Горна Оряховица.


Секретар: Ваня Недева
GSM :
0898514178; 0878514178


Ваня Дончева Недева е завършила през 1994 г. ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” педагогически факултет, специалност „Математика и информатика”. През 2000 година завършва в същия университет стопански факултет специалност „Финанси”. С опит при работа по проекти, финасирани от Балканска младежка федерация, Национална агенция за развитие на човешки ресурси, Институт „Отворено общество”и дирекция Структурни фондове и международни образователни програми към МОН.
Нейна разработка, както и последващо координиране и отчитане са проектите „Музиката и танцът – ефективен и атрактивен метод за приобщаване на деца със специални образователни потребности”, „Равен старт” с целева група – ученици от Помощно училище, „Изборът на професия – споделена отговорност” с целева група – ученици от Възпитателно училище, както и „Адаптиране на архитектурната среда на НЧ „Напредък 1869” гр. Г. Оряховица, финансиран от Агенцията за хората с увреждания.
В настоящия момент – секретар на
Народно Читалище „Напредък 1869” гр. Г. Оряховица. Списва интернет блога на Читалището и поддържа сайта на Читалище „Напредък 1869”.


™DeSigN by PL_5® | napredak_1869@abv.bg

Back to content | Back to main menu